08:01
0
1.டச்சு கயானா --- சுரினாம்.
2.அப்பர் வோல்டா --- புர்க்கினா பாஸோ
3.அபிசீனியா --- எத்தியோப்பியா
4.கோல்டு கோஸ்ட் --- கானா
5.பசுட்டோலாந்து --- லெசதொ
6.தென்மேற்கு ஆப்பிரிக்கா --- நமீபியா
7.வட ரொடீஷியா --- ஜாம்பியா


8.தென் ரொடீஷியா --- ஜிம்பாப்வே
9.டாங்கனீகாம,சன்ஸிபார் --- தான்சானியா
10.கோட்டே டி ஐவோயர் --- ஐவரி கோஸ்ட்
11.சாயிர் --- காங்கோ
13.சோவியத்யூனியன் --- ரஷ்யா
14.பர்மா --- மியான்மர்
15.கிழக்கு பாக்கிஸ்தான் --- பங்களாதேஷ்
16.சிலோன் --- ஸ்ரீலங்கா
17.கம்பூச்சியா --- கம்போடியா
18.பாரசீகம்,பெர்ஷியா --- ஈரான்
19.மெஸமடோமியா --- ஈராக்
20.சயாம் --- தாய்லாந்து
21.பார்மோஸ --- தாய்வான்
22.ஹாலந்து --- நெதர்லாந்து
23.மலாவாய் --- நியூசிலாந்து
24.மலகாஸி --- மடகாஸ்கர்
25.பாலஸ்தீனம் --- இஸ்ரேல்
26.டச் ஈஸ்ட் இண்டீஸ் --- இந்தோனேசியா
27.சாண்ட்விச் தீவுகள் --- ஹாவாய்
28.அப்பர் பெரு --- பொலிவியா
29.பெக்குவானாலாந்து --- போட்ஸ்வானா

0 comments:

Post a Comment